Kamulaştırma

İdare, imar planları uyarınca kamu kurum ve umumi hizmet alanlarında kalan veya yol, meydan genişletilmesi
veya açılması veya yapıldığı tarihteki mevzuat hükümlerine uygun mevcut yapıların yürürlükteki plana göre
fazla olan belirli bir kısmının kaldırılması amacıyla veya kentsel ve kırsal dönüşzüm bölgelerinde kalan
gayrimenkulleri değerlendirmek üzere, gerçek veya tüzel kişilere ait gayrimenkullerin tamamını ya da bir
bölümünü kamulaştırabilir. Ancak; bu kamulaştırma işlemleri, kamu yararı ile müstakil bağımsız bölüm konut
hakkıbüyüklüğüne yeterli hisseler için bu yasadaki Dönüşüm Bölgelerindeki hükümler çerçevesinde bağımsız
bölüm verilip verilemeyeceği esaslarınauygun değerlendirme yapıldıktan sonra gerekçeli resmi kararlara
dayanmak zorundadır.